top of page
 • Zdjęcie autoraPatryk Kozioł

Ulga B+R oraz IP Box stosowane w jednym roku podatkowym?

Ulga B+R (badania i rozwój) dotyczy kosztów i umożliwia przedsiębiorcom dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Koszty kwalifikowane to wydatki bezpośrednio związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, które mogą być dodatkowo odliczone od dochodu przed opodatkowaniem w zeznaniu rocznym PIT lub CIT. Zasadniczo, dodatkowe odliczenie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, a w niektórych przypadkach – 200% np. wynagrodzenia pracowników.

Koszty Kwalifikowane w ramach ulgi B+R obejmują głównie:

 • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty b+r (w tym składki zus płatnika), w tym umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

 • koszty zakupu materiałów i surowców wykorzystywanych w badaniach i rozwoju,

 • amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych w działalności B+R.

Należy pamiętać, że korzystanie z ulgi B+R wymaga dokumentacji i odpowiedniego przyporządkowania kosztów do działalności B+R, a także wyodrębnienia tych kosztów w ewidencji rachunkowej. Odpowiednie zarządzanie i dokumentowanie kosztów kwalifikowanych jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania ulgi B+R oraz dla zminimalizowania ryzyka kwestionowania tych odliczeń przez organy podatkowe.

 

Natomiast preferencja podatkowa IP Box  dotyczy dochodu z konkretnego prawa własności intelektualnej i jest traktowana jako osobne źródło dochodu, co oznacza, że preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnych stanowi odrębną kategorię w ramach polskiego systemu podatkowego. W kontekście ulg podatkowych, dochody kwalifikowane w ramach IP Box są opodatkowane preferencyjną stawką 5%, co stanowi wyjątek od ogólnych zasad opodatkowania dochodów przedsiębiorstwa.

 

Dochody kwalifikowane tj. przychody i odpowiadające im koszty, muszą być wyodrębniane od pozostałych dochodów przedsiębiorstwa, co podkreśla ich specyfikę i odrębność w kontekście obliczania zobowiązań podatkowych. Ulga IP Box wykazywana jest w zeznaniu rocznym CIT lub PIT.

 

Wspólne stosowanie ulg B+R i IP Box 

W wyroku z 29 września 2021 r., sygn. akt II FSK 752/21, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że dopuszczalne jest skorzystanie przez podatnika w jednym roku podatkowym z ulgi na badania i rozwój (B+R) i jednocześnie zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów z własności intelektualnej (IP Box), pod warunkiem, że odliczenia kosztów kwalifikowanych są prowadzone w sposób niepowodujący podwójnych odliczeń. Wyrok ten stanowi potwierdzenie elastyczności polskiego prawa podatkowego, umożliwiając przedsiębiorcom skuteczną optymalizację podatkową ich działalności innowacyjnej i rozwojowej.

 

Przykład:

Firma X poniosła w danym roku podatkowym wydatek 200 000 zł na działalność badawczo-rozwojową, były nimi wynagrodzenia pracowników. Zostały one zaliczone do kosztów poniesionych na ulepszenia produktu i wygenerowania dochodów z praw własności intelektualnej np. programu komputerowego “Y”. Przychodem są należności licencyjne z tytułu korzystania z programu komputerowego “Y”.

Korzystając z Ulgi B+R (zasady ogólne):

 • firma x kwalifikuje całą kwotę 200 000 zł jako koszty kwalifikowane do ulgi b+r ponieważ wynagrodzenia są ujęte w katalogu zamkniętym. daje to możliwość odliczenia generalnie 100% (w niektórych przypadkach nawet 200%) tych kosztów od podstawy opodatkowania, co w praktyce obniża podatek należny (9% lub 19%),

 • ulga wykazywana jest w zeznaniu rocznym pit lub cit,

 • firma nie uwzględnia 200 000 zł jako koszt uzyskania przychodu do przychodów z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych

Korzystając z preferencji IP Box:

 • przychód uzyskany z należności licencyjnych wynosi 1 000 000 zł.,

 • odliczenie kosztów tj. wynagrodzeń w kwocie 200 000 zł, (pozostaje 800 000 zł jako podstawę do opodatkowania w ramach IP BOX),

 • dochód 800 000 zł opodatkowany jest preferencyjną stawką 5%.

 • IP BOX rozliczany jest zeznaniu rocznym.

Taki sposób interpretacji przepisów o ulgach potwierdzają również wyroki: II FSK 1538/23, II FSK 696/23, II FSK 547/23, II FSK 415/23, II FSK 534/22, II FSK 832/22.

 

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z ulg zapraszamy do kontaktu z nami.

Kancelaria Doradców Podatkowych

M. Rymaszewski, L. Rymaszewska sp.k.

Ul. Graniczna 4b lok. 5b

35-326 Rzeszów

Tel. 605-599-681


22 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page