top of page

Ulgi podatkowe

Zazwyczaj ulgi podatkowe stanowią przejaw polityki socjalnej państwa wobec grupy podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź ponoszących wydatki na cele doniosłe społecznie, co sprawia, że ustawodawca postanowił częściowo zrekompensować podatnikowi poniesienie takiego wydatku poprzez przyznanie ulgi podatkowej. Z uwagi na obszerność regulacji prawa podatkowego, ulgi podatkowe mogą przyjmować wiele form, zależnych od charakteru podstawy opodatkowania.

Ulga B+R

2

IP BOX

3

 Ulga na innowacyjnych pracowników

4

 Ulga na prototyp

5

Ulga prowzrostowa

6

 Ulga konsolidacyjna

7

Ulga na IPO

8

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

9

Ulga na terminale płatnicze

10

Ulga na robotyzację

czarne tło

Napisz do nas!

Ul. Graniczna 4b lok. 5b, Rzeszów

Tel. 17 888 60 07
Tel. kom. +48 605 599 682, +48 605 599 681

bottom of page