top of page

Reprezentacja w sporach podatkowych

Organy podatkowe dysponują szeregiem uprawnień w zakresie weryfikowania sposobu, w jaki podatnik realizuje ciążące na nim obowiązki podatkowe jednakże ustawodawca przewidział wiele narzędzi, z których może skorzystać przedsiębiorca będący podmiotem kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania podatków.

Reprezentacja przed organami podatkowymi

2

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

3

Reprezentacja podczas egzekucji należności podatkowych

czarne tło

Napisz do nas!

Ul. Graniczna 4b lok. 5b, Rzeszów

Tel. 17 888 60 07
Tel. kom. +48 605 599 682, +48 605 599 681

bottom of page