top of page

Księgowość

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej formy rachunkowości zgodnie z prowadzonym rodzajem działalności. Uproszczona księgowość (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt) dostępna jest dla podmiotów samodzielnych, spółek cywilnych i jawnych, zaś spółki partnerskie, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, fundacje oraz stowarzyszenia muszą prowadzić pełną księgowość (księgi rachunkowe). Księgowość uproszona oznacza osobistą odpowiedzialność, brak odrębnej osobowości prawnej oraz kapitał własny. Księgowość pełna to odpowiedzialność do wartości sum komandytowych lub majątku osoby prawnej, osobowość prawna jest odrębna, a kapitał zakładowy.

Pełna księgowość (księgi rachunkowe)

2

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

3

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

4

Deklaracje i zeznania podatkowe

czarne tło

Napisz do nas!

Ul. Graniczna 4b lok. 5b, Rzeszów

Tel. 17 888 60 07
Tel. kom. +48 605 599 682, +48 605 599 681

bottom of page