top of page
  • Zdjęcie autoraPatryk Kozioł

Minimalne wynagrodzenie za pracę a honorarium autorskie.


Wielu przedsiębiorców wypłaca swoim pracownikom nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale również honorarium autorskie do którego stosuje 50% koszty uzyskania przychodu. Czai się tu jednak pewna pułapka związana obowiązkiem wypłacenia kwoty za pracę co najmniej najniższego wynagrodzenia, mimo iż łączna wartość wynagrodzenia za pracę i honorarium autorskiego przekracza w danym miesiącu kwotę najniższego wynagrodzenia. Wynika to z orzecznictwa sądowego, które przyjmuje iż honorarium autorskie nie wchodzi do podstawy minimalnego wynagrodzenia.


Przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z 18 października 2017 r., sygn. I PK 278/16, wskazał:


Pracownicze honoraria autorskie nie stanowią składnika wynagrodzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zatem w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika zostanie podzielone na honorarium autorskie do którego stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów oraz na wynagrodzenie za pozostałe czynności pracownicze, które wymagają zastosowania ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł, 300 zł), konieczne jest wpłacenie tego drugiego składnika wynagrodzenia (innego niż honorarium autorskie) w wysokości co najmniej kwoty najniższego wynagrodzenia.


Niespełnienie wskazanych powyżej warunków może rodzić konsekwencje po stronie zarówno pracodawcy, jak i pracownika w postaci np.:

- prawa pracownika do wystąpienia z roszczeniem przeciwko pracodawcy o wyrównanie wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia (zob. wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 26 stycznia 2021 r. sygn. akt IX P 106/19),

- braku wypłaty przez pracodawcę minimalnego wynagrodzenia za pracę może skutkować sankcjami określonymi w kodeksie pracy i kodeksie karnym,

- obowiązku dopłaty PIT przez pracownika w związku z zastosowaniem nieprawidłowych kosztów uzyskania przychodu.


W przypadku pytań zapraszamy do współpracy.


KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH

M. Rymaszewski, L. Rymaszewska

Spółka komandytowa94 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page