top of page
  • Zdjęcie autoraPatryk Kozioł

Aport lub sprzedaż środka trwałego - jaki limit w cenach transferowych?

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi jest ustalenie limitu od którego wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji takich transakcji.Zauważyć trzeba, że od 2023 r. znacząco wzrosły kary za niewypełnienie obowiązków m.in. za brak sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej lub nie wysłanie uproszczonego sprawozdania TPR wraz z oświadczeniem do organów podatkowych.


Przedsiębiorcy dokonujący transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeśli przekroczą określone progi, np. 10 mln zł dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln dla pozostałych.


Nie zawsze jasne jest do którego progu należy daną transakcję zakwalifikować.

Dobrym przykładem obrazującym ten problem może być transakcja związana ze sprzedażą lub aportem środka trwałego.


Załóżmy, że podatnik zamierza przenieść własność środka trwałego do podmiotu powiązanego - spółki kapitałowej - o wartości 2,5 mln zł. Bierze pod uwagę aport oraz sprzedaż.


1. Aport.

Aport środka trwałego to wkład niepieniężny do spółki. W zamian za wkład właściciel otrzymuje udziały w spółce.


Zgodnie z obecną linią interpretacyjną przy transakcji aportu próg dokumentacyjny wynosi 2 mln zł. W naszym przypadku, gdy środek trwały ma wartość 2,5 mln zł, wystąpi konieczność sporządzenia dokumentacji podatkowej. Potwierdza to interpretacja indywidualna z dnia 5 października 2022 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.18.2022.1.RK, w której czytamy: określenie, czy jest to aport mający charakter materialny (rzecz) czy też charakter niematerialny z punktu widzenia obowiązku dokumentacyjnego i informacyjnego cen transferowych - jak to wyraźnie wynika z ww. objaśnień TPR - pozostaje bez znaczenia dla określenia kategorii transakcji kontrolowanej.
2. Sprzedaż środka trwałego.


Jeżeli mamy do czynienia, z tym samym środkiem trwałym o wartości 2,5 mln, ale dokonamy jego sprzedaży do podmiotu powiązanego to limit wynosi 10 mln zł., przez co nie wystąpi obowiązek dokumentacyjny u podmiotów powiązanych. Stanowisko takie potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 8 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.536.2021.2.MS:

w żadnym z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostało doprecyzowane jak należy rozumieć pojęcie "transakcji towarowych". Wobec powyższego, zdaniem Organu, należy przyjąć, że pojęcie powinno to być interpretowane szeroko i zgodnie z jego potocznym znaczeniem. W konsekwencji, za towar wskazany w art. 11k ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., należy uznać rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży. Z uwagi na to, że ustawodawca nie zastrzegł, że chodzi wyłącznie o towary handlowe, czy rzeczy ruchome, a inne regulacje ustawy podatkowej wskazują na szerokie postrzeganie pojęcia "towar" (np. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.) należy uznać, że towary, o których mowa w art. 11k ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. to zbywane przez podatnika towary handlowe, ale również inne rzeczy, takie jak np. środki trwałe, (...) należy stwierdzić, że transakcja zakupu środków trwałych jest objęta zakresem art. 11k ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., a więc progiem dokumentacyjnym - 10.000.000 zł.”Wnioski:

Mając powyższe na uwadze zauważyć trzeba, że wydawałoby się podobne transakcje mogą rodzić zupełnie odrębne obowiązki w zakresie cen transferowych. Należy zawsze dokładnie analizować transakcje aportowe do podmiotów powiązanych, mając na uwadze niższy limit tj. 2 mln pln.


Jeżeli mają Państwo kwestie problematyczne związane z cenami transferowymi to zapraszamy do kontaktu.
Kancelaria Doradców Podatkowych

M. Rymaszewski, L. Rymaszewska

Spółka komandytowa

Rzeszów, ul. Graniczna 4b lok. 5b

tel. 605-599-681


321 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page