top of page
  • Zdjęcie autoraDominik Surdel

Polski Ład – ulga na ekspansję

Ulga podatkowa prowzrostowa zwaną potocznie ulgą na ekspansję, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 1 stycznia 2022 roku. Ulga ta ma za zadanie wspierać firmy, które zdecydują się na rozwój swojej działalności poprzez poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Dzięki niej, od podstawy opodatkowania można potrącić po raz wtóry wydatki poniesione w celu zwiększenia sprzedaży. Podatnik jest uprawniony do skorzystania z ulgi na ekspansję pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty na ekspansję, zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Inaczej mówiąc - należy liczyć dwa lata następujące po roku, w którym poniesiono koszty. Więc, jeśli koszty zostały poniesione i ulga została rozliczona w 2022 roku to zwiększenie sprzedaży powinno nastąpić w 2023 roku i 2024 roku.


Ustawodawca ograniczył katalog kosztów, jakie podatnik może ponieść w związku ze zwiększeniem swojej sprzedaży produktów. Chodzi o koszty enumeratywnie wskazane w przepisach, są to:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

a) organizację miejsca wystawowego,

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników,

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

2)działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4)przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5)przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Warunek jaki trzeba spełnić to, zwiększenie sprzedaży. Może to wystąpić w różnych konfiguracjach:


1) w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub

2) poprzez osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub

3) poprzez osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.


To daje wskazówkę, o jakie sytuacje chodzi. Pierwszy przypadek dotyczy produktów, które dany podatnik miał od dawna w ofercie, ale teraz zdecydował się ponieść koszty "w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży". A więc jeśli w 2021 r. podatnik produkował dany produkt i w 2022 roku poniesie koszty, które chce zaliczyć do ulgi, to w latach 2023-2024 musi osiągnąć większe przychody niż w 2021. Co ciekawe, punktem odniesienia w tym wypadku jest zawsze "rok poprzedzający rok poniesienia kosztów". Oznacza to, że podatnik nie musi sprawdzać wzrostu w 2022 roku względem 2021 roku oraz wzrostu w 2023 roku względem 2022 r., a także wzrostu w 2024 roku względem 2023 r. Ponieważ ustawodawca nie wskazuje, o jaki wzrost chodzi, to w konsekwencji nawet 1 zł wzrostu uprawnia do stosowania ulgi. Pierwszy przypadek nie wymaga także, żeby produkt był sprzedawany za granicą. W drugim przypadku chodzi o kompletnie nowe produkty, czyli takie, które nie były sprzedawane w Polsce, stąd ekspansja może być krajowa. Trzecia z przesłanek wymaga ekspansji zagranicznej. Jeśli podatnik miał w ofercie jakiś produkt od 2021 roku i w 2022 roku poniesie koszty, żeby zwiększyć sprzedaż w innych krajach, to również nie musi porównywać między latami przychodów i wystarczy, że osiągnie w tym kraju jakikolwiek przychód w latach 2023 i 2024


Z preferencji tej można skorzystać w rocznym rozliczeniu za dany rok, jak to jest co do zasady w przypadku innych ulg prorozwojowych (np. ulgi na badania i rozwój). Warto jednak pamiętać, że preferencja jest ograniczona kwotowo. Maksymalnie można odliczyć 1 mln zł rocznie. Limit 1 mln zł odnosi się do wysokości odliczenia ogółem w roku podatkowym, niezależnie, czy przychody ze sprzedaży dotyczyć będą jednego, czy większej liczby produktów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Kancelaria Doradców Podatkowych M. Rymaszewski, L. Rymaszewska Spółka partnerska76 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page