top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Tadeusz Rymaszewski

Jaką formę opodatkowania wybrać na 2023 r.?


Początek roku to okres w którym podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczych prowadzonych jednoosobowo (JDG), w formie spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej. Należy podkreślić, że jeżeli podatnik prowadzi JDG oraz jest wspólnikiem np. w spółce cywilnej to ma możliwość wyboru innej formy opodatkowania dla JDG, a innego dla S.C, np. podatku liniowego dla S.C., a ryczałtu dla dochodów uzyskanych w ramach JDG.

Obecnie wyboru formy opodatkowania dokonuje się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym np. przychód uzyskano w styczniu to wyboru opodatkowania należy dokonać do 20 lutego. Należy dokonać tego poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, albo poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Warto podkreślić, że podatnicy wyjątkowo mogą zmienić jeszcze sposób opodatkowania swoich dochodów za 2022 r., z ryczałtu lub z podatku liniowego na zasady ogólne, poprzez złożenie właściwych deklaracji podatkowych (PIT-36 lub PIT-36S).

Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa często mają problem z kalkulacją opłacalności formy opodatkowania. W celu przybliżonego szacunku wysokości podatku, należy założyć jakie przychody oraz dochody osiągnie firma w 2023 r. Na podstawie planowanych wartości można wyliczyć przybliżoną kwotę należnego podatku i składki zdrowotnej, którą w zasadzie należy traktować jak podatek.


Kalkulując kwotę podatku na zasadach ogólnych można przyjąć 4 stawki obciążające podatnika (podatek, składka zdrowotna i danina solidarnościowa):

- 9% - od 0 do 30.000 zł. dochodu

- 21% - od 30.000 zł do 120.000 zł. dochodu

- 41 % - od 120.000 zł. do 1.000.000 zł. dochodu

- 45% - od 1.000.000 dochodu.


Łączne obciążenie podatnika na podatku liniowym wynosi 23,9% uzyskanego dochodu do kwoty 1.000.000 zł., a powyżej tej kwoty 27,9%. Podatnik rozliczający się na podatku liniowym może zaliczyć składkę zdrowotną (4,9%) do kosztów uzyskania przychodu, jednak nie więcej niż 10.200 zł. Zatem może pomniejszyć swój podatek maksymalnie o 2437,80 zł, a jeśli jego dochód przekracza 1 mln zł, to zyska 2.845,80 zł.


Podatnicy powinni rozważyć również opcję opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, który liczony jest od przychodu, a nie dochodu. Dlatego do kalkulacji wysokości podatku należy brać pod uwagę planowane w 2023 r., przychody. Następnie konieczne jest przyporządkowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej do właściwej stawki ryczałtu: 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 12%, 15% i 17%. Przy takiej kwalifikacji pomocna może okazać się Polska Kwalifikacja Wyrobów i Usług.

Wysokość stawki zdrowotnej na ryczałcie zależy od wysokości osiągniętego przychodu i w 2022 wynosił miesięcznie:

- przychód od 0 do 60.000 zł – 335,94 zł.

- przychód od 60.000 zł. do 300.000 zł. – 559,89 zł.

- przychód powyżej 300.000 zł. – 1.007,81 zł.

Ponieważ wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie wyliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale i jeszcze tych informacji GUS nie podał do kalkulacji można przyjąć wysokość składki zdrowotnej w 2022 r.

Należy też zauważyć, że przychody stanowiące podstawę opodatkowania na ryczałcie można pomniejszyć o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.


Przykład kalkulacji:

Programista zakłada, że uzyska miesięcznie z tytułu umowy B2B kwotę 16.000 zł netto, a wydatki jakie planuje poczynić w całym roku to kwota 50.000 zł netto. Dochód roczny wyniesie zatem 142.000 zł.

Podatek na zasadach ogólnych – 30.620 zł.

Ryczałt w stawce 12% - 22.636 + 6.718,68 = 29.354,68 zł.

Podatek liniowy – 33.938 zł.


Kalkulacja wskazuje, że najbardziej opłacalną formą opodatkowania jest ryczałt, jednak należy poczekać na ogłoszenie danych z GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał 2022 r., co może wypłynąć na ostateczne wyliczenia i wysokość składki zdrowotnej. Ponadto należy pamiętać, że zasady ogóle dają możliwość zastosowania największej ilości ulg podatkowych np. wspólnego rozliczenie z małżonkiem lub ulgi termoizolacyjnej. Kalkulacja podatku jest zatem zawsze kwestią indywidualną.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Kancelaria Doradców Podatkowych

M. Rymaszewski, L. Rymaszewska

Spółka komandytowa

Rzeszów, ul. Graniczna 4b lok. 5b

tel. 605-599-681

www.kdpr.pl
160 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page