top of page
  • Zdjęcie autoraPatryk Kozioł

Czy można łączyć ulgę B+R z ulgą IP BOX?


Od 2022 r. istnieje możliwość łącznego zastosowania ulg B+R oraz IP BOX. Wcześniej, co prawda, też istniała taka możliwość, jednak była ona ograniczona i często kwestionowana przez organy podatkowe. Dodatkowo wymagała od podatnika prowadzenia szczegółowej ewidencji kosztów kwalifikowanych z działalności badawczo rozwojowej.

Ulga B+R polega na odliczeniu kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z działalnością badawczo-rozwojową w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jej zastosowanie umożliwia odliczenie od dochodu określonych wydatków, które uprzednio były już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Podatnik korzysta na uldze w ten sposób, że raz zalicza wydatki do kosztów uzyskania przychodu i drugi raz w ramach ulgi.

Art. 18d ust. 2 ustawy o CIT wymienia koszty kwalifikowane, które mogą być odliczone w ramach ulgi B+R. Są to m.in.:

- wynagrodzenia pracowników oraz zleceniobiorców,

- surowce i materiały.


Za działalności badawczo - rozwojową zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT uważa się:

działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


Natomiast w uldze IP BOX bardzo korzystna jest stawka podatku, która wynosi jedynie 5% dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej został określony w art. 24d ust. 2 ustawy CIT. Na przykład podatnik może zastosować 5% podatku dochodowego w stosunku do sprzedaży m. in. programu komputerowego, patentu lub patentu uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu.

Dochodami z IP BOX zgodnie z art. 24d ust. 7 są:

  • opłaty lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

  • sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

  • kwalifikowane prawa własności intelektualnej uwzględnione w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

  • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.Nowe, korzystne przepisy pozwalają na znaczne obniżenie ciężaru podatkowego, poprzez połączenie ulg B+R oraz IP BOX.

Korzyść wynika to z tego, że:

1. koszty uzyskania przychodu związane z działalnością badawczo – rozwojową mogą zostać podwojone, a nawet potrojone, co obniży dochód do zastosowania IP BOX.

2. Dochody z IP BOX (np. należności licencyjne z: programu komputerowego, patentu) mogą być opodatkowane preferencyjną stawką 5%.
W przypadku zainteresowania zastosowaniem ww. ulg w Państwa firmie zapraszamy do współpracy.Kancelaria Doradców Podatkowych

M. Rymaszewski, L. Rymaszewska

Spółka komandytowa,

Rzeszów, ul. Graniczna 4b lok. 5b,

tel. 605-599-681

57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page