top of page
  • Zdjęcie autoraPatryk Kozioł

Czy fakturę zaliczkową należy wliczać do limitu dokumentacyjnego cen transferowych?

Organy podatkowe stoją na stanowisku, zgodnie z którym faktury zaliczkowe należy ujmować do limitu dokumentacyjnego cen transferowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.274.2020.2.AW, z dnia 2021-01-14, wskazał, że faktury zaliczkowe jakie otrzymał Wnioskodawca nie rozliczone w danym roku podatkowym są ujmowane do limitów w transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.


Z punktu widzenia podatników jest to sytuacja niekorzystna, albowiem oznaczona ona, iż przy ustalaniu limitu dokumentacyjnego transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, należy uwzględniać również faktury zaliczkowe. Tym samym przekroczenie wartości progów transakcyjnych powodujących obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych nastąpi szybciej, niż gdyby brać pod uwagę wyłącznie wartość faktur przychodowych, czy też kosztowych, potwierdzających faktycznie dokonane i zakończone transakcje. Podejście zaprezentowane w powyższej interpretacji rodzi kolejne wątpliwości, np. czy zwrot zaliczki może być uznany jako transakcja kontrolowana, która powinna być wliczona do progu dokumentacyjnego?


Przypomnieć należy, że przekroczenie progów dokumentacyjnych w roku podatkowym powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej cen transferowych, tj.:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

  • 10 000 000 zł – w przypadku tr. finansowej;

  • 2 000 000 zł – w przypadku tr. usługowej;

  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji


W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

  • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż finansowa.


Pamiętać należy, że za brak lokalnej właściwej dokumentacji cen transferowych grożą sankcje podatkowe oraz karno skarbowe.


Zapraszamy do współpracy,Kancelaria Doradców Podatkowych

M. Rymaszewski, L. Rymaszewska sp. k.

Rzeszów, ul. Graniczna 4b lok. 5b

tel. 605-599-681


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page